Proizvodnja

Enterijeri Perić

Proizvodnja

Firma Enterijeri Perić opremljena je savremenim mašinama koje omogućavaju uspješnu izradu i najkomplikovanijih elemenata namještaja sa najkvalitetnijom završnom obradom.

Stručni tim teži ka stalnom usavršavanju i napredovanju kada su tehnike obrade i izrade namještaja u pitanju. Proizvodni tok od početne ideje do krajnje realizacije je smješten na istoj lokaciji, što omogućava kontinuirani rad i konstanto praćenje svih faza izrade, što se pokazalo kao jedan od najvažnijih preduslova za odličan rezultat.